English

NEWS

Registrace

Počítadlo

TOPlist

Weblight

www.weblight.cz

Friends of page

Facebook klubu

Rohovory

 CZECH - ENGLISH

By Jesse Rarach

Interview with director of The John Mahon Fanclub

 

Rozhor s Robertem Vecchiem

Interview with Robert Vecchio

****

 

1.   Ty jsi vlastně spisovatel. Tvoje umělecké jméno je Candle Wind. Proč zrovna toto jméno?

 

Miluji skladbu Candle In The Wind od Eltona. A byla první kterou jsem od něj slyšel.

 

1st You´re really write. Your art name is Candle Wind. Why this name?

 

I love the song Candle In The Wind by Elton. And it was the first I've heard from him.

 

2.   Jaký žánr povídek píšeš?

 

Všechny! Ale nejraději mám fantasy a sci-fi.

 

2nd What genres are your stories?

 

All! But my favorite is fantasy and sci-fi.

 

3.   Jak dlouho píšeš povídky?

 

Od mých 14 let.

 

3rd How long do you write stories?

 

Since my 14 years.

 

4.   Lidé o tobě mluví jako o největším fanouškovi Eltona Johna v české republice, je to pravda?

 

Je to pravda. (Směje se) Mám hodně alb doma, jeho hudbu poslouchám každý den a pamatuji si mnoho informací o jeho životě a hudební práci. J On je můj král hudby….

 

4th People talk about you as the biggest fan of Elton John in the Czech Republic, is it true?

 

It's true. (Laughs) I have a lot of albums at home, listening to his music every day and I remember many details about his life and musical work.  He is my king of music ....

 

5.   Ano, ty jsi taková živá encyklopedie o Eltonu Johnovi, je vidět, že jeho hudba tvoje srdce zcela naplnila…

 

Eltonova hudba je můj svět, ráj, moje místo pro odpočinek, moje zázemí míru a pohody. Bez jeho hudby by byl svět smutný.

 

5th Yes, you're such a living encyclopedia of Elton John, we see that Elton's music in your heart is completely filled…

 

Elton's music is my world, a paradise, a place to relax, my place of peace and tranquility. Without his music would be a sad world.

 

6.   Jak dlouho už jsi fanoušek Eltona Johna?

 

Od roku 1997, moje první Eltonovo album bylo „The Big Picture“.

 

6th Since when you're a fan of Elton John?

 

Since 1997, my first Elton album was "The Big Picture".

 

7.   Jsi ředitel famklubu Johna Mahona, proč právě on je tvým nejoblíbenějším členem kapely Eltona Johna?

 

John je úžasný! On je opravdový král perkusí, má nádherný hlas a je to takové sluníčko. Vždy mi dobije pozitivní energii. John hraje a dělá hudbu srdcem…. Pro lidi… je to úžasný člověk.

 

7th You are a director of the John Mahon czech fan club, why he is your favorite member of Elton´s band?

 

John is amazing! He is the true king of percussion instruments, has a beautiful voice and he's a sunshine. Always he give me positive energy. John makes music and plays with the heart .... For people ... it's an amazing man.